Dark?

Komada-san o Komarasetai

I Want to Trouble Komada-san, Komada-san o Komarasetai, 想让狛田前辈感到为难, 狛田さんを困らせたい
Komada-san o Komarasetai
Bookmark
กำลังติดตาม 17 คน
6.7

เรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อ “โคมาดะ” ที่มักจะถูกแกล้งโดยรุ่นน้อง ตั ว ห ย่ า ย ที่ชื่อว่า “คากาอิ”

สถานะ Ongoing
ประเภท Manga
เผยแพร่เมื่อ 2021
Author SUZUO
Artist SUZUO
Serialization WEB Comic Gamma Plus (Take Shobo)
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

คอมเมนต์

Kingdom66
ufac4